Plán aktivít ďalšieho vzdelávaniapedagogický útvar:
určenie:
termín a miesto:,
školitel:
referent štud. oddelenia:
náplň:
ukončenie:
kvalifikačné podmienky:
povinná aktivita:
typ vzdelávacej aktivity: