Plán aktivít ďalšieho vzdelávania

(1)1123 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou

pedagogický útvar:Katedra infektológie LF SZU a UNB
určenie:kanditátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru infektológia po piatom roku prípravy
termín a miesto:24.02.2020 - 20.03.2020, Bratislava
školitel:doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.
prof. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.
MUDr. Alena KOŠČÁLOVÁ, MSc.
MUDr. Soňa GABRIŠKOVÁ
referent štud. oddelenia:Iveta Prevožňáková
iveta.prevoznakova@szu.sk
+421 2 59370356
+
náplň:podľa špecializačného študijného programu
ukončenie:špecializačná skúška
kvalifikačné podmienky:zaradenie do špecializačného odboru infektológia, absolvovaný spoločný internistický kmeň
povinná aktivita:
typ vzdelávacej aktivity: