11.10.2016 - IV. Fórum verejného zdravotníctva „Výživa a zdravie“

 

 

FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY
A
SPOLOČNOSŤ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA


Vás pozývajú na

IV. Fórum verejného zdravotníctva
„Výživa a zdravie“

Bratislava 11. 10. 2016


Podujatie sa koná pod záštitou:


ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera
a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Miesto konania: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152
Registrácia:
8:30  - 9:00 hod.
Otvorenie: 9:00 – 9:15 hod.
Odborný program: 9:15 -  15:00 hod.


Podujatie je hodnotené kreditmi  ARCME.

 


Prílohy: