Ultrazvuková diagnostika plodu v I. trimestri

 

1. Gynekologicko – pôrodnícka klinika LF SZU a občianske združenie Medic Prenatal v spolupráci s firmou S&T, pod odbornou garanciou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS, organizujú kurz zameraný na diagnostiku anomálii plodu pomocou ultrazvukového vyšetrenia v I. trimestri, ktorý sa uskutoční dňa 5.septembra 2015 v čase  od 9.00 do 17.00 h, v Aule Dionýza Diešku na SZU.

Prílohy: