Zmena termínu vzdelávacej aktivity 1/2162 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva

 

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť účastníkov vzdelávacej aktivity (1) 2162 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva v termíne 18. 12. - 21. 12. 2019, že táto vzdelávacia aktivita je presunutá na : 21. 1. - 22. 1. 2020