Zmena termínu vzdelávacej aktivity 1/2160 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva

 

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť účastníkov vzdelávacej aktivity (1) 2160 Tématický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva v termíne 9. 9. - 10.9. 2019, že táto vzdelávacia aktivita je presunutá na : 11. 11. - 12. 11. 2019