25. 10. 2018 -Vedecká konferencia V. Fórum verejného zdravotníctva s hlavnou témou „ Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prostredia “

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave organizuje dňa 25.10.2018 odbornú a vedeckú konferenciu V. Fórum verejného zdravotníctva s hlavnou témou „ Zdravý životný štýl a rizikové faktory životného a pracovného prostredia “ pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

 

Prílohy: