2017. 04. 27. - VI. konferencia ŠVOČ

 

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,


v mene organizačného výboru ŠVOČ a LF SZU ako aj v mene vedenia LF SZU si Vás dovoľujem pozvať na

 

VI. konferenciu ŠVOČ LF SZU,

 

ktorá sa bude konať dňa 27.4.2017 v Aule Dionýza Diešku.


Zároveň by som chcela upozorniť, že všetci študenti, ktorí sa konferencie zúčastnia, budú na základe prezenčnej listiny a súhlasu vyučujúcich ospravedlnení z riadneho vyučovania dekanom LF SZU.

Tešíme sa na Vaču účasť!

RNDr. Zora Krivošíková, PhD.
Predseda Rady ŠVOČ