KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora


 

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

Predsedníctvo

 1. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. – predseda
 2. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda (zamestnanecká časť)
 3. PhDr. Šárka Tomková – podpredseda (zamestnanecká časť)
 4. Michal Skurák – podpredseda (študentská časť)
 5. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník

Členovia – zamestnanecká časť

 

 1. MUDr. Jozef Barinka
 2. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 3. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH – podpredseda AS SZU
 4. Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 5. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MBA, mim. prof.
 6. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 7. doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD.
 8. doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH – tajomník AS SZU
 9. prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. – predseda AS SZU
 10. PharmDr. Ľubica  Majtánová
 11. PhDr. Šárka Tomková – podpredseda AS SZU
 12. PhDr. Elena  Žiaková, PhD.

Členovia – študentská časť

 1. Bc. Marcel Bím
 2. Ivana Halamová
 3. Michaela Chalmovská
 4. Jakub Mikláš
 5. Adam Novák
 6. Michal Skurák – podpredseda AS SZU
 7. Michaela Ticháková
 8. Mgr. Andrej Vyskoč

Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 1. prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc.
 2. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 3. prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
 4. prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.
 5. MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
 6. prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
 7. Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 8. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
 9. doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mimoriadny profesor
 10. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 11. doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mimoriadny profesor
 12. MUDr. Vlastimil Graus, PhD., MPH, MSc.
 13. prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC
 14. MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA
 15. doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
 16. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 17. RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
 18. doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA,
 19. MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
 20. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 21. MUDr. Marián Kollár
 22. Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c., mult.
 23. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 24. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 25. doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
 26. PhDr. Jana Lauková, PhD.
 27. doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mimoriadny profesor
 28. prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
 29. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 30. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mimoriadny profesor
 31. prof. MUDr. Juraj Olejník, CSc.
 32. doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
 33. prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
 34. prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
 35. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 36. doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 37. prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
 38. doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.
 39. prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
 40. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 41. prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
 42. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 43. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
 44. prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
 45. MUDr. Daniel Žitňan, MPH


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0