KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Orgány akademickej samosprávy a poradné orgány rektora


 

AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY
FUNKČNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

 

Predsedníctvo

 

Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU

 

Predseda

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. (LF SZU)

 

Podpredsedovia

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH  (FVZ SZU)
PhDr. Mgr. Šárka Tomková (FZ SZU)

 

Tajomník

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof. (FOaZOŠ SZU)

 

Študentská časť Akademického senátu SZU

Jozef Imrišek (LF SZU)                           


Členovia – zamestnanecká časť

Mgr. Soňa Feiková, PhD. (FZ SZU)   

PhDr. Klára Gebeová, PhD. (FOaZOŠ SZU)
PhDr. Jana Havlová, PhD. (FOaZOŠ SZU)
MUDr. Michal Magala, PhD. (LF SZU)   
doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

Mgr. Mária Snitková (FZ SZU)                   
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. (FVZ SZU)
RNDr. Ladislava Wsolová, PhD. (FVZ SZU)

 

Členovia – študentská časť

Bianka Baláková (FOaZOŠ SZU)
Mgr. Juraj Dudáš (FZ SZU)   
Martina Chrebetová (LF SZU)                           
Bc. Dagmar Karaffová    (FZ SZU)                           
Ondrej Paliesek (FOaZOŠ SZU)                           
Michaela Ticháková (FVZ SZU)                       
Mgr. Andrej Vyskoč (FVZ SZU)


Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc.
 2. Bujdák Peter, prof., MUDr., CSc.
 3. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc.
 4. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD.
 5. Farkašová Dana, Dr. h. c. prof., PhDr., CSc.
 6. Frčová Beáta, doc., PhDr., PhD., MPH
 7. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc.
 8. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., CSc., MPH, MHA, mim. prof.
 9. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc.
 10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC
 11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA
 12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD.
 13. Jurik Tomislav, RNDr., CSc.
 14. Kalavská Andrea, doc., MUDr., PhD., MHA
 15. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc.
 16. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc.
 17. Kolář Petr doc., MUDr., PhD.
 18. Kovács Juraj, Ing.,  MBA
 19. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult.
 20. Kresánek Jaroslav, prof., MUDr., PhD.
 21. Krištúfková Zuzana, prof. ,MUDr., PhD., MPH
 22. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc.
 23. Majtán Viktor, doc., RNDr., CSc., mim. prof.
 24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc.
 25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc.
 26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD.
 27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD., mim. prof.
 28. Nováková Mária, JUDr., PhD.
 29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 30. Pastorek Jaromír, prof., RNDr., DrSc.
 31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc.
 32. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc.
 33. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD.
 34. Remková Anna, prof., MUDr., DrSc.
 35. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD., mim. prof.
 36. Rybár Ivan, prof., MUDr., PhD.
 37. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc.
 38. Štencl Ján, prof., MUDr., CSc.
 39. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc.
 40. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc.
 41. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.
 42. Žitňan Daniel, MUDr., MPH
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.09.2019