Predstavitelia fakulty

 


prof. MUDr. Anna REMKOVÁ, DrSc.

dekan

Prodekani

MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu a výskum

prof. MUDr. Iveta ŠIMKOVÁ, CSc.

prodekan pre zahraničie

prof. MUDr. Juraj PECHAN, CSc.

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

 

RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov

 

 

Akademický senát LF

 

 

prof. MUDr. Marian BÁTOVSKÝ, CSc.

predseda Akademického senátu

 

 

 

Podpredseda:

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.


Tajomníčka:

doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.


Členovia

MUDr. Ivan Brychta, PhD.

Mgr. Alena Ofúkaná
MUDr. Milan Onderčanin, PhD.
MUDr. Tatiana Valkovičová
Jozef Imrišek, študent LF
Kristína Králiková, študent LF
Peter Razzouk, študent LF
Mária Spálová, študentka LF

 

 


 

Vedecká rada LF

 

Predseda:

 

prof. MUDr. REMKOVÁ Anna, DrSc.

 

Podpredseda:

 

prof. MUDr. PECHAN Juraj,CSc.

 

Tajomník:

 

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

 1. prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
 2. prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
 3. Dr.h.c. prof. MUDr. BREZA Ján, DrSc.
 4. prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD..
 5. prof. MUDr. ČERNÁK Andrej, DrSc.
 6. doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim. prof.
 7. doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc., mim. prof.
 8. RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD.
 9. doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD.
 10. prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
 11. doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
 12. prof. MUDr. HOLOMÁŇ Jozef, CSc.
 13. prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
 14. doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
 15. doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
 16. prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
 17. prof. MUDr. KRAJČÍK Štefan, CSc.
 18. prof. MUDr. KRČMÉRY Vladimír, DrSc.
 19. prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter , CSc.
 20. prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
 21. prof. MUDr. OLEJNÍK Juraj, PhD.
 22. MUDr. PAULINY Matúš, PhD.
 23. doc. MUDr. POHANKA Vladimír, CSc.
 24. doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
 25. doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
 26. prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
 27. prof. MUDr. ŠIMKOVÁ Iveta, CSc.
 28. prof. MUDr. ŠTEŇO Juraj, DrSc.
 29. doc. RNDr. VARGA Ivan, PhD.
 30. prof. MUDr. BERNADIČ Marián , CSc.
 31. prof. MUDr. DANKO Ján , CSc.
 32. prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc.
 33. MUDr. FITZ Otakar
 34. MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH
 35. MUDr. HEGER Tomáš, PhD., MHA
 36. MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
 37. doc. MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc.
 38. doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
 39. prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
 40. prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc.


VR SZU schválená AS LF SZU  15.12.2017

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0