ŠVOČ - dôležité termíny


 • prihlasovanie na vybrané témy do 30. 10. 2017
   
 • prihlasovanie na  ŠVOČ seminár do 30. 10. 2017
   
 • termín na podanie prihlášky na konferenciu do 28. 2. 2018
   
 • do 31. 3. 2018 odovzdať 3 kópie práce a abstrakty v papierovej aj elektronickej forme
 • 26. 4. 2018 konferencia ŠVOČ
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.07.2021