Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zorganizovala na svojej pôde prvý ročník Vianočných trhov.

 Okrem vytvorenia príjemnej atmosféry, si ich návštevníci mohli kúpiť rôzne produkty z ponuky 'predávajúcich' čím spoločne vytvárali zbierku pre detskú onkológiu v Bratislave.

Celková čiastka daru SZU z Vianočných trhov pre tých, ktorí to najviac potrebujú,  predstavuje 1270 €. Finančný dar dnes odovdal kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity zástupcom zdravotníckeho zariadenia.

Príjemnú akciu, ktorá oživila predvianočný čas na akademickej pôde, plánuje SZU pripraviť aj o rok a teda aktuálnym ročníkom sme, veríme, založili tradíciu.