KONTAKTY  

 

+421 917 872 094

 

  UCEA SZU

Ku kyselke 497

911 06 Trenčín

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov


 

Vzdelávanie

 

Experimentálne cvičenia

 • Študenti študijného odboru Rádiologická technika Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU : dve laboratórne cvičenia v rámci študijného predmetu Rádiologická fyzika.
 • Zahraniční študenti (Portugalsko) vrámci výmenného pobytu ERASMUS (apríl 2015)
 • Študenti Fakulty verejného zdravotníctva SZU: laboratórne cvičenia v rámci predmetu Biofyzika.

 

Dizertačné, diplomové a bakalárske práce

 

 • Bc. práca (2014/2015) Dušan Makiš:
  Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov, Študijný program Elektrotechnika, FEI STU v Bratislave, (vedúca Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.)
   
 • Bc. práca (2014/2015) Ivana Klačková:
  Distribúcia dávky pri použití elektrónového urýchľovača, Študijný program Elektrotechnika, FEI STU v Bratislave, (vedúca Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.)
   
 • Bc. práca (2013/2014)Matthew Banáry:
  Využitie elektrónového urýchľovača vo výskume, Študijný program Elektrotechnika, FEI STU v Bratislave, (vedúci prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.)
   
 • PhD. práca (2013-2016) Mgr. Branislav Kura:
  Vplyv ionizujúceo žiarenia na srdce a cievy, Študijný program Fyziológia živočíchov, PRIF UK a ÚVS SAV v Bratislave, (vedúci prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.)

 • PhD. práca (2015-2018) Mgr. Ľubica Darážová:
  Radiačná degradácia PCB v pôde, Študijný program Fyzikálne inžinierstvo, FEI STU v Bratislave, (vedúca Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.)

 • PhD. práca (2015-2018) Ing. Filip Kasnár:
  Radiačná odolnosť LED svietidiel pre prostredia s radiačnou záťažou, Študijný program Fyzikálne inžinierstvo, FEI STU v Bratislave, (vedúca Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.)


Národný seminár využitia elektrónových urýchľovačov (21. 6. 2012)

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2020