KONTAKTY  

 

+421 917 872 094

 

  UCEA SZU

Ku kyselke 497

911 06 Trenčín

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitné centrum elektrónových urýchľovačov


 

Urýchľovač

 

Výrobca urýchľovača
NIIEFA Petrohrad
Stredná energia elektrónov
(3,6 - 6,2) MeV
Priemerný prúd zväzku
(3 - 200) µA
Maximálny výkon zväzku
1 kW
Priemer zväzku
11 mm

Šírka skenovania zväzkom

(40 - 50) cm
Trvanie impulzu prúdu zväzku
(3,5 ± 0,5 ) µs
Frekvencia skenovania zväzku
(0,25 - 5) Hz
Frekvencia impulzov vo zväzku
(5 - 240) Hz
Stabilita prúdu zväzku
±2% / 8 h
Stabilita prúdu zväzku a energie elektrónov
±5% / 8h


UVVPLU disponuje lineárnym elektrónovým urýchľovačom UELR 5-1S, ktorý produkuje elektróny s energiou od 3,6 MeV do 6,2 MeV alebo rtg. žiarenie do energie 6,2 MeV. Pre radiačnú úpravu materiálov je možné aplikovať dávky od mGy až po 10-tky MGy. Dozimetrické systémy pracoviska naviazané na medzinárodné štandardy umožňujú merať nízke dávky (Gy )ako aj vysoké dávky ( 1- 100 kGy) s presnosťou do 5 %.


Automatizovaný systém dopravníka s obracačom umožňuje kontinuálne ožarovať väčšie objemy materiálu v pôvodných obaloch a škatuliach určeného pre priemysel.

 

Lineárny urýchľovač Riadiaca miestnosť Dopravník s obracačom

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.10.2019