Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Vedenie Polikliniky SZU

 

 

     

Ing. Igor Naňo

riaditeľ Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

odborný garant Polikliniky SZU

     

Daniel Ďurfina

asistent riaditeľa Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

 

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

poverený výkonom funkcie námestníka odboru liečebno-preventívnej starostlivosti (OLPS)
tel.: +421 2 59 370 838

     
   

 

RNDr. Juraj Gašparovič, PhD.

poverený výkonom funkcie námestníka odboru laboratórnej diagnostiky (OLD)
tel.: +421 2 59 370 885

     
   

PhDr. Judita Šúňová

vedúca sestra Polikliniky SZU
tel.: +421 2 59 370 580

 

 

 

 

 


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019