Veda a výskum

 

 

 


 

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

 

 

Kontakt

telefón: +421-2-59370-564

e-mail: zuzana.kristufkova@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0