Vážení absolventi,


dovoľte nám, obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať uplatnenie našich absolventov v praxi po ukončení denného bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia. Dôvodom nášho záujmu je získať aj informáciu o tom, či Vás štúdium dostatočne pripravilo na výkon povolania. Dotazník je anonymný a jeho výsledky slúžia pre vnútorne potreby univerzity a sú nevyhnutné v procese komplexnej akreditácie. Vyplnený dotazník môžete zaslať na adresu Slovenská zdravotnícka univerzita – pedagogický odbor, Limbová č. 12, 833 03 Bratislava 37. Zároveň ho nájdete aj na webovej stránke univerzity (www.szu.sk) v časti Pedagogický odbor. Dotazník môžete zaslať aj e-mailom na adresu eva.chmelarova@szu.sk Ďakujeme za spoluprácu.

 

Dotazník absolventov komčiacich v akademickom roku 2011/2012

Dotazník absolventov komčiacich v akademickom roku 2012/2013

Dotazník absolventov komčiacich v akademickom roku 2013/2014

Dotazník absolventov komčiacich v akademickom roku 2014/2015 - pripravujeme

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0