KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Organizačno-metodický odbor SZU

 

Doklady o ďalšom vzdelávaní

 

PERSONALIZÁCIA indexov odbornosti a záznamníkov, databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
 

zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  + 421 2 59370 456
    silvia.blahovska@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021