KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Organizačno-metodický odbor SZU

 

Doklady o ďalšom vzdelávaní

 

PERSONALIZÁCIA indexov odbornosti a záznamníkov, databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít
 

zodpovedný referent: Mgr. Silvia Blahovská  + 421 2 59370 456
    silvia.blahovska@szu.sk

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.02.2019