Študijné oddelenie Lekárskej fakulty

Study Department Faculty of Medicine

pregraduálne štúdium
Limbová 14, 833 03 BRATISLAVA, 1. poschodie,

č. dv. B 100 / 101/  1st floor, No. B 100 /101


Pregraduálne štúdium


Študijný program/Study programme Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo
  Mgr. Jana BLUSKOVÁ +421 2 59 370 948
    e-mail: jana.bluskova@szu.sk
     
   Katarína GNJATOVIČOVÁ +421 2 59 370 466
     e-mail:katarina.gnjatovicova@szu.sk
     
   Ing. Milan VOLOVIČ +421 2 59 370 466
    e-mail:milan.volovic@szu.sk
     
Study Department in English programme / General Medicine
  Mgr. Katarína MIKLOŠOVÁ, MSc.
+421 2 59 370 850
    e-mail: katarina.miklosova@szu.sk
     
 
 
     
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
  Utorok: 12,00  –  14,00 hod.
  Streda:   9,00  –  11,00 hod.
  Štvrtok 12,00  –  14,00 hod.
  Piatok: Nestránkový deň
     
Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
  Andrea POKORNÁ +421 2 59 370 364
 
e-mail:andrea.pokorna@szu.sk
  prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť, započítanie odbornej zdravotníckej praxe
     
  Študijné referentky  
  Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ +421 2 59 370 356
    e-mail:iveta.prevoznakova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity,  kurzy sociálneho lekárstva, školenia OPL t.j. zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami
     
  Ivana LUKÁČOVÁ +421 2 59 370 560
    e-mail:ivana.lukacova@szu.sk
  vzdelávacie aktivity,  kurzy - Nácvik techník komunikácie príprava na výkon práce v zdravotníctve,  odborné pohovory / nelekárske odbory /
     
     
     
ÚRADNÉ HODINY   
  Pondelok:   9,00  –  11,00 hod.
   
Utorok:   8,00  –  14,00 hod.
  Streda: 
  8,00  –  11,00 hod.
  Štvrtok   Nestránkový deň
  Piatok:   9,00  –  11,00 hod.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2020