KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Kancelária rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity

 


MUDr. Milica Suchánková

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274        

e-mail: milica.suchankova@szu.sk

 

Eva Palugová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.06.2021