KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

Projekty  

Európska únia

Horizont 2020  

arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftDecember 2017 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Diskusné fórum k transplantácii kostnej drene.

 

V rámci podpory Národného registra darcov kostnej drene a rozvoja transplantačného programu sa 7. novembra 2017 na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len FZ) uskutočnilo diskusné fórum a celoslovenská verejnoprospešná kampaň realizovaná Nadáciou Kvapka nádeje.

viac...


Úspešní študenti a pedagógovia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si prevezmú ocenenia.

 

V stredu, 15. novembra 2017 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva o 11.00 h v Aule rektorátu SZU uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení vynikajúcim študentom univerzity. Na slávnostnom podujatí budú zároveň odovzdané ďakovné listy pedagógom fakúlt, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké i odborné úspechy univerzity.


 

Prípravný kurz pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

 

viac...


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave si pripomenula 15. výročie svojho založenia.

 

12. október 2017 je dňom kedy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave oslavovala 15. výročie od svojho zriadenia v mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Slávnostné podujatie poctili svojou prítomnosťou významné osobnosti Slovenskej republiky. Jeho Excelencia, Ivan Gašparovič s manželkou, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Paška, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, JUDr. Ivo Nesrovnal, Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, riaditelia nemocníc, ústavov a ostatní vzácni hostia.

viac...


Európske ocenenie SZU – European Language Label Award

 

Dňa 29. septembra 2017 sa v írskom Dubline odovzdávali ocenenia European Langauge Label Award. SZU spoločne so svojimi partnermi v konzorciu získala toto prestížne ocenenie za Erasmus+ projekt Strategického partnerstva HELP – Healthcare English Language Programme.  

 

viac...


     
        

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave informuje odbornú verejnosť, zamestnancov a študentov univerzity, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil záver kontroly použitého postupu, ktorý predchádzal uzavretiu Koncesnej zmluvy o spolupráci pri údržbe a vytvorení parkovacích miest vrátane ich prevádzky. Uvedený záver vyjadrený v „Zázname o kontrole“ zo dňa 25.júla 2017 konštatuje, že ....

“vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní nebolo v uvedenom prípade z predloženej dokumentácie zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaného“.

K uvedenej problematike odzneli verejne v ostatných mesiacoch viaceré vyjadrenia, ktoré boli protichodné k tomuto záveru a boli založené len na domnienkach, pričom prispeli k poškodeniu pravdivého obrazu o riadiacich procesoch na univerzite. Preto považujeme za dôležité, aby sme zverejnením aj tejto informácie prispeli k utváraniu reálneho obrazu o Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

   
     

International research interdisciplinary school IRIS 2017 Kazakhstan

 

V dňoch 18. – 23. 9. 2017 sa v Astane uskutočnila medzinárodná letná škola „International research interdisciplinary school IRIS 2017 Kazakhstan“. Našu univerzitu reprezentovali tri mladé vedecké pracovníčky, Mgr. Brigita Benkőová z Laboratória enterovírusov Ústavu mikrobiológie, Lekárskej Fakulty, SZU spolu s MVDr. Radkou Aláčovou a Mgr. Júliou Babincovou, PhD. z Oddelenia toxikológie Fakulty verejného zdravotníctva, SZU.

viac...


     
 

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA VxBRATISLAVE
3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR
v uplatnení absolventov

 

 
  viac...  


 

REZIDENTSKÝ PROGRAM MZ SR

PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV A PEDIATROV

viac...


AKTUALITYrss  
9.6.2017 - Pokroky v akupunktúre 25.4.2017 - Kampaň "Dobrák od kosti" na SZU

V dňoch 9. až 11. júna 2017 sa konal v Brne XXIX. Congresus acupuncturae Bohe
...viac>>

zapojila do charitatívnej celoslovenskej kampane pod názvom
...viac>>
9.4.2017 - Tulipánový pochod 30.3.2017 - Vedenie SZU prijalo zástupcov Severného Cypra pre oblasť vzdelávania.

V Sade Janka Kráľa (Bratislava. Petržalka) sa konal prvý Tulipánový pochod
...viac>>

Členovia vedenia SZU prijali na oficiálnom stretnutí delegáciu zástupcov S
...viac>>
PRIPRAVOVANÉ AKCIE  

Upozorňujeme novoprijatých študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v dennej aj externej forme štúdia, že na našej webovej stránke v časti Služby > Návody k UIS je návod, ako si aktivovať svoje konto pre všetky dostupné Univerzitné informačné systémy SZU a sprístupniť si svoj mailový účet.  © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0