Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Termíny špecializačných skúšok pre akademický rok 2018/2019

 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:   5.4.201
Záverečný test :  1. termín 24.4.2019
  2. termín 14.5.2019
Obhajoby špecializačných prác:   27.5. – 29.5.2019
     
Zdravie pri práci – zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 1.11.2019
  letný semester do 2.4.2019
Špecializačná skúška: zimný semester 13.12.2018
  letný semester 14.5.2019
     
Verejné zdravotníctvo – zdravotnícke povolanie lekár
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami:  zimný semester do 5.11.2018
  letný semester do 28.3.2019
Špecializačná skúška: zimný semester 5.12.2018
  letný semester 3.5.2019
     
Epidemiológia – zdravotnícke povolanie lekár    
Odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami: zimný semester do 31.11.2018
  letný semester do 25.3.2019
Špecializačná skúška: zimný semester 12.12.2018
  letný semester 6.5.2019
     
Zdravotnícky manažment a financovanie 
Záverečný test :

1. termín:

+ odovzdanie práce spolu s prihláškou a príloham

26.11. 2019

  2. termín

+ odovzdanie práce spolu s prihláškou a prílohami

11.12.2018
Obhajoby špecializačných prác: 21.1.2020 a 11.2.2020 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 20.02.2020