Rada ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU v Bratislave

 

Predseda:

  • RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.
    prodekan pre vedu a výskum                                                                          

Zástupca:

  • prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
  • RNDr. Ivan Varga, PhD,

Členovia:

  • RNDr. Ivan Varga, PhD,
  • doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
  • prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  • Miloš Sís
  • Katarína Bugárová
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.12.2020