Študentská vedecko-odborná činnosť

 

Milé študentky a študenti medicíny,

 

veda a výskum sú základným predpokladom rozvoja v medicíne, a tak vedecká a výskumná činnosť musí byť pevnou a neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne lekára a študenta medicíny.

 

Pedagogické útvary Lekárskej fakulty SZU, v snahe aktivovať Vás v tejto oblasti, pripravili preto početné témy pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť, ktoré nájdete na stránke ŠVOČ LF SZU (témy na stiahnutie). Záujemcov vyzývame o prihlásenie na mailovej adrese svoc.lf@szu.sk a o súčasné vyplnenie prihlášky. Formulár prihlášky na ŠVOČ je prístupný na stránke ŠVOČ LF SZU (prihláška na stiahnutie). Obsadenie tém budeme priebežne zverejňovať na tejto internetovej stránke LF SZU pod odkazom ŠVOČ a tiež bude vyvesené na Vašich nástenkách tak, aby sa potenciálni záujemcovia mohli s nimi oboznámiť.

 

Zhrnutie ÔSMEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Práce ŠVOČ (pripravujeme) 

 


Zhrnutie SIEDMEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Práce ŠVOČ

 


Zhrnutie ŠIESTEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ

 


Zhrnutie PIATEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ

 


Zhrnutie ŠTVRTEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ - Lekársky obzor 4/2015

 


Zhrnutie TRETEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ - Lekársky obzor 4/2014

 


Zhrnutie DRUHEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Abstrakty ŠVOČ - Lekársky obzor 6/2013

 


Zhrnutie PRVEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia Lekárskej fakulty SZU

Program PRVEJ FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠVOČ pre študentov pregraduálneho a doktorandského štúdia

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021