KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  

Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 
dekan
     
 

 

prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc.

prodekan pre praktickú výučbu

  PhDr. Matej MUCSKA, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

 

doc. PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ, CSc.

predseda Akademického senátu FVZ

 

 
 
Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2018-2022
 
 
Predsedníctvo AS FVZ SZU
 
Predsedníčka senátu
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 
Tajomník
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 
Podpredseda pre zamestnaneckú časť
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 
Podpredseda pre študentskú časť
Mgr. Andrej Vyskoč
 

Členovia AS FVZ SZU
 
Zamestnanecká časť
 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
Študentská časť
 • Zuzana Bartová
 • Dávid Magvaš
 • Michaela Ticháková
 • Mgr. Andrej Vyskoč

 

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 Interní členovia:

 1. Predseda:
  MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. - dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum a PhD. štúdium
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

 4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 5. RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 9. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 10. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 11. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 12. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 13. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 14. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 15. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof
 16. PhDr. Matej Mucska, PhD.
 17. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 18. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 19. RNDr. Elena Szabová, CSc.
 20. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 21. prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
 22. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 23. doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 24. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

  Externí členovia:

 25. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 26. MUDr. Juraj Frajt, MPH
 27. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 28. MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
 29. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 30. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 31. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 32. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
 33. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

Kolégium dekana

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
 • PhDr. Matej Mucska, PhD.
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.12.2018