Predstavitelia Fakulty Verejného Zdravotníctva SZU

 

MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

dekan
     
 

 

 
prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

 

prof. MUDr. Cyril KLEMENT, CSc.

prodekan pre praktickú výučbu

  PhDr. Matej MUCSKA, PhD., MPH

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

 
 
Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU
2018-2022
 
 
Predsedníctvo AS FVZ SZU
 
Predsedníčka senátu
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 
Tajomník
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 
Podpredseda pre zamestnaneckú časť
RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 
Podpredseda pre študentskú časť
Mgr. Andrej Vyskoč
 

Členovia AS FVZ SZU
 
Zamestnanecká časť
 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
Študentská časť
 • Zuzana Bartová
 • Dávid Magvaš
 • Michaela Ticháková
 • Mgr. Andrej Vyskoč

 

Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva SZU

 Interní členovia:

 1. Predseda:
  MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. - dekan
 2. Podpredseda:
  prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH – prodekan pre vedu, výskum a PhD. štúdium
 3. Tajomník:
  RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

 4. prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
 5. RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 6. MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 7. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.
 8. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.
 9. Mgr. Helga Jančovičová, PhD.
 10. prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 11. doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
 12. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
 13. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
 14. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 15. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
 16. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof
 17. PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 18. MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 19. JUDr. Mária Nováková, PhD.
 20. RNDr. Elena Szabová, CSc.
 21. PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 22. prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
 23. doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
 24. RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.

  Externí členovia:

 25. MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
 26. prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 27. MUDr. Juraj Frajt, MPH
 28. doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 29. MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
 30. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
 31. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
 32. prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 33. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

Kolégium dekana

 • Mgr. Júlia Babincová, PhD.
 • RNDr. Helena Cabáneková, PhD.
 • PhDr. Antónia Holičová
 • prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
 • prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
 • PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.
 • MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.12.2019