KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
 
Oznamy AS FVZ  
 
 
Pripravované akcie FVZ  

Dokumenty na stiahnutie

Špecializačné štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Habilitačné a inauguračné konanie

Vzory posudkov pre záverečné práce

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019