Harmonogram LF akademického roku 2018/2019


 

Zápisy

3. 9. – 7. 9. 2018

 

Začiatok ak. roku

17. 9. 2018 (pondelok)

 

Výučba v zimnom semestri

17. 9. 2018 – 21. 12. 2018

( 14 týždňov )

 

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety:

17. 9. 2018 – 12. 10. 2018

(4 týždne)
 

Predtermíny (so súhlasom skúšajúceho)

27. 12. 2018 – 4. 01.2019

 

Skúškové obdobie v zimnom semestri

5. 1. 2019 – 8. 2. 2019
( 5 týždňov )

 

Výučba v letnom semestri

11. 2. 2019 – 24. 5. 2019
(15 týždňov)

 

Skúškové obdobie v letnom semestri

27. 5. 2019 – 4. 7. 2019
(6 týždňov )

 

Povinná prázdninová prax

júl – august

 


   
Záverečné práce a štátna skúška LF

Odovzdanie záverečných prác: 31. 05. 2019
Štátne skúšky pre LF majú termíny určené priamo v rozvrhu hodín.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 16.07.2019