arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftNovember 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
KONTAKTY  

 

+421 2 59370 673

 
  Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Telefónny zoznam

 

Univerzitná knižnica
Slovenskej zdravotníckej univerzity
 

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

 

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

  • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
  • medziknižničnú výpožičnú službu
  • medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
  • bibliograficko-rešeršné služby
  • kopírovacie služby z knižničných materiálov
  • konzultačné služby ku knižničnej problematike
  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní odborné knihy slovenské, české a inojazyčné spracované v autorskom a systematickom katalógu. Ročne je spracovaný Zoznam dochádzajúcich časopisov. Fond knižnice predstavuje 16 137 knižničných jednotiek. Ročne odoberá Univerzitná knižnica 132 titulov periodík( z toho 52 zahraničných, 12 výmenou a ostatné slovenské) a má prístup do nasledovných databáz: ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, EBSCOmed, BiblioMedica, Slovenská národná bibliografia a voľne dostupné databázy. V rámci SZU odporúčame vstupovať do databáz::

ktoré sú nám poskytované prostredníctvom www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

 

 

V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.


Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici
   
Zápisné 3,32 €
Predĺženie platnosti preukazu 1,99 €
Medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Bibiograficko-rešeršné služby: - základný poplatok 1,99 €
  - každá citácia 0,15 €
Upomienky - I 1,00 €
  - II 1,99 €
  - II 3,98 €
  e-mailová 0,10 €
     
Otváracie hodiny knižnice Bratislava    
  pondelok a utorok 8,00 - 18,00
  streda a štvrtok 8,00 - 15,00
  piatok 8,00 - 12,30
Otváracie hodiny Banská Bystrica    
  pondelok až štvrtok 8,00 - 14,30
  piatok 8,00 - 12,00

 

Pracovníčky knižnice

 

 Mgr. Zuzana Onderová  tel.: +421 2 59 370 674
 Riaditeľka knižnice  zuzana.onderova@szu.sk
   
Výpožičné oddelenie  
Katarína Hanzelová tel.: +421 2 59 370 673
  kniznica@szu.sk
Magdaléna Rožňová tel.: +421 2 59 370 673
  magdalena.roznova@szu.sk
   
Bibliografické - rešeršné oddelenie  
Ing. Jana Stasíková tel.: +421 2 59 370 675
  jana.stasikova@szu.sk
Mgr. Zuzana Makovická tel.: +421 2 59 370 675
  zuzana.makovicka@szu.sk
   
Evidencia publikačnej činnosti  
Mgr. Klára Ožvátová tel.: +421 2 59 370 676
  klara.ozvatova@szu.sk
   
Akvizícia kníh  
Mgr. Zuzana Čechovicová tel.: +421 2 59 370 676
  zuzana.cechovicova@szu.sk
   
Akvizícia časopisov  
Zuzana Wiechová tel.: +421 2 59 370 676
  zuzana.wiechova@szu.sk
   
Akvizícia záverečných prác  
Miroslava Angermayerová tel.: +421 2 59 370 677
  miroslava.angermayerova@szu.sk
   
Banská Bystrica  
   
Výpožičné oddelenie  
Ľubica Nováková tel.: +421 48 32 48 052
  lubica.novakova@szu.sk
   
Elektronická študovňa  
 Mgr. Žaneta Kresanová tel.: +421 48 32 48 051
   

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0