arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2018 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
KONTAKTY  

 

+421 2 59370 673

 
  Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Telefónny zoznam

 

Univerzitná knižnica
Slovenskej zdravotníckej univerzity
 


Zmena výpožičných hodín UK SZU počas skúškového obdobia akademického roka 2017/2018 a letných mesiacov

         

 

UK SZU Bratislava

   
21. 5. 2018 - 29. 6. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

8,00 - 15,00 h

8,00 - 12,00 h

2. 7. 2018 - 3. 8. 2018 zatvorené - aktualizácia knižničného fondu
6. 8. 2018 - 31. 8. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

9,00 - 13,00 h

9,00 - 12,00 h

3. 9. 2018 - 14. 9. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

8,00 - 15,00 h

8,00 - 12,00 h
UK SZU Banská Bystrica
21. 5. 2018 - 29. 6. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

8,00 - 14,00 h

8,00 - 12,00 h

2. 7. 2018 - 3. 8. 2018 zatvorené - aktualizácia knižničného fondu
6. 8. 2018 - 31. 8. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

9,00 - 12,00 h

9,00 - 11,00 h

3. 9. 2018 - 14. 9. 2018

pondelok až štvrtok

piatok

8,00 - 14,00 h

8,00 - 12,00 h

 

Pracovníčky UK SZU Vám želajú úspešné skúškové obdobie a príjemné prežitie letných mesiacov!
 

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

 

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

  • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
  • medziknižničnú výpožičnú službu
  • medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
  • bibliograficko-rešeršné služby
  • kopírovacie služby z knižničných materiálov
  • konzultačné služby ku knižničnej problematike
  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní odborné knihy slovenské, české a inojazyčné spracované v autorskom a systematickom katalógu. Ročne je spracovaný Zoznam dochádzajúcich časopisov. Fond knižnice predstavuje 16 137 knižničných jednotiek. Ročne odoberá Univerzitná knižnica 132 titulov periodík( z toho 52 zahraničných, 12 výmenou a ostatné slovenské) a má prístup do nasledovných databáz: ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, EBSCOmed, BiblioMedica, Slovenská národná bibliografia a voľne dostupné databázy. V rámci SZU odporúčame vstupovať do databáz::

ktoré sú nám poskytované prostredníctvom www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

 

 

V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.


Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici
   
Zápisné 3,32 €
Predĺženie platnosti preukazu 1,99 €
Medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Bibiograficko-rešeršné služby: - základný poplatok 1,99 €
  - každá citácia 0,15 €
Upomienky - I 1,00 €
  - II 1,99 €
  - II 3,98 €
  e-mailová 0,10 €
     
Otváracie hodiny knižnice Bratislava    
  Pondelok až štvrtok 8,00 - 18,00
  Piatok 8,00 - 15,00
Otváracie hodiny Banská Bystrica    
  Pondelok až štvrtok 8,00 - 14,30
  Piatok 8,00 - 12,00

 

Pracovníčky knižnice

 

 Mgr. Zuzana Onderová  tel.: +421 2 59 370 674
 Riaditeľka knižnice  zuzana.onderova@szu.sk
   
Výpožičné oddelenie  
Katarína Hanzelová tel.: +421 2 59 370 673
  kniznica@szu.sk
Magdaléna Rožňová tel.: +421 2 59 370 673
  magdalena.roznova@szu.sk
   
Bibliografické - rešeršné oddelenie  
Ing. Jana Stasíková tel.: +421 2 59 370 675
  jana.stasikova@szu.sk
Mgr. Zuzana Makovická tel.: +421 2 59 370 675
  zuzana.makovicka@szu.sk
   
Evidencia publikačnej činnosti  
Mgr. Klára Ožvátová tel.: +421 2 59 370 676
  klara.ozvatova@szu.sk
   
Akvizícia kníh  
Mgr. Zuzana Čechovicová tel.: +421 2 59 370 676
  zuzana.cechovicova@szu.sk
   
Akvizícia časopisov  
Zuzana Wiechová tel.: +421 2 59 370 676
  zuzana.wiechova@szu.sk
   
Akvizícia záverečných prác  
Miroslava Angermayerová tel.: +421 2 59 370 677
  miroslava.angermayerova@szu.sk
   
Banská Bystrica  
   
Výpožičné oddelenie  
Ľubica Nováková tel.: +421 48 32 48 052
  lubica.novakova@szu.sk
   
Elektronická študovňa  
 Mgr. Žaneta Kresanová tel.: +421 48 32 48 051
   

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0