arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftJúl 2020 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
KONTAKTY  

 

+421 2 59370 673

 
  Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Telefónny zoznam

 

Univerzitná knižnica
Slovenskej zdravotníckej univerzity
 

UK SZU Bratislava

01.06.2020 - 03.07.2020 pondelok až štvrtok 8.00 – 15.00 hod.
  piatok 8.00 – 12.00 hod.
06.07.2020 - 31.07.2020 zatvorené – revízia knižničného fondu
03.08.2020 - 04.09.2020 pondelok až štvrtok 9.00 – 13.00 hod.
  piatok 9.00 – 12.00 hod.
07.09.2020 - 18.09.2020 pondelok až štvrtok 8.00 – 15.00 hod.
  piatok 8.00 – 12.00 hod.

                                
UK SZU Banská Bystrica

01.06.2020 - 03.07.2020 pondelok až štvrtok 8.00 – 14.00 hod.
  piatok 8.00 – 12.00 hod.
06.07.2020 - 31.07.2020 zatvorené – revízia knižničného fondu
03.08.2020 - 04.09.2020 pondelok až štvrtok 9.00 – 12.00 hod.
  piatok 9.00 – 11.00 hod.
07.09.2020 - 18.09.2020 pondelok až štvrtok 8.00 – 14.00 hod.
  piatok 8.00 – 12.00 hod.

 

2.6.2020  

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

 

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

  • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
  • medziknižničnú výpožičnú službu
  • medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
  • bibliograficko-rešeršné služby
  • kopírovacie služby z knižničných materiálov
  • konzultačné služby ku knižničnej problematike
  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry. Zo sprístupnených elektronických databáz z oblastí medicíny, zdravotníctva a príbuzných odbor, knižnica odporúča vstupovať do týchto databáz::

ktoré sú nám poskytované prostredníctvom www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

 

 

V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.


Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici
   
Zápisné 3,32 €
Predĺženie platnosti preukazu 1,99 €
Medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Bibiograficko-rešeršné služby: - základný poplatok 1,99 €
  - každá citácia 0,15 €
Upomienky - I 1,00 €
  - II 1,99 €
  - II 3,98 €
  e-mailová 0,10 €
     
Otváracie hodiny knižnice Bratislava    
  pondelok a utorok 8,00 - 18,00
  streda a štvrtok 8,00 - 15,00
  piatok 8,00 - 12,30
Otváracie hodiny Banská Bystrica    
  pondelok až štvrtok 8,00 - 14,30
  piatok 8,00 - 12,00

 

Riaditeľka knižnice

 

Mgr. Miroslava Grožajová
tel.: +421 2 59 370 674
  miroslava.grozajova@szu.sk

 

Pracovníčky knižnice

 

Výpožičné oddelenie kniznica@szu.sk
   
Ing. Miluša Farková tel.: +421 2 59 370 673
  milusa.farkova@szu.sk
Magdaléna Rožňová tel.: +421 2 59 370 673
  magdalena.roznova@szu.sk
   
Bibliografické - rešeršné oddelenie  
Ing. Jana Stasíková tel.: +421 2 59 370 675
  jana.stasikova@szu.sk
Mgr. Zuzana Makovická tel.: +421 2 59 370 675
  zuzana.makovicka@szu.sk
   
Evidencia publikačnej činnosti  
Mgr. Klára Ožvátová tel.: +421 2 59 370 676
  klara.ozvatova@szu.sk
   
Banská Bystrica  
   
Výpožičné oddelenie  
Jelena Dolňanova tel.: +421 48 32 48 052
 

jelena.dolnanova@szu.sk

   
Elektronická študovňa  
RNDr. Zuzana Hujová tel.: +421 48 32 48 051
   zuzana.hujova@szu.sk

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 06.07.2020