Špecializačné štúdium Lekárskej fakulty SZU

 

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.,mimoriadny profesor

prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU

 

Kontakt:

Limbová 12, 1.posch.,  č.dv. 186
833 03 Bratislava
Kontakt:t.č. +421 2 5930 165
prodekan pre ďalšie vzdelávanie LF SZU: e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

 

Zaradenie do štúdia realizuje Organizačno-metodický odbor SZU (OMO)

 

Riaditeľka - MUDr. Katarína Macková
Limbová 12
833 03 Bratislava
Kontakt:t.č. +421 2 5930 252
e-mail: katarina.mackova@szu.sk

 

Študijné referentky Špecializačné štúdium - ďalšie vzdelávanie
Limbová 14
833 03 Bratislava

              
Bc. Alexandra ČERVENKOVÁ
1.posch. č.dv. B 181,      +421 2 59 370 361
 vzdelávacie aktivity - školiace miesta
                                
Andrea POKORNÁ
1.posch. č.dv. B 181,      +421 2 59 370 364
prihlášky na špecializačné skúšky a certifikovanú pracovnú činnosť

                      
Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ
1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 356
 vzdelávacie aktivity - kurzy            
           
Ivana LUKÁČOVÁ
1.posch. č.dv. B 183,      +421 2 59 370 560
 vzdelávacie aktivity – kurzy

ÚRADNÉ HODINY
          
Pondelok – Štvrtok:   8.00 – 14.00 hod
Piatok:     8. 00 – 11.00 hod.História ďalšieho vzdelávania na našej univerzite
Systém ďalšieho vzdelávania v súčasnosti

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0