prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.,z oddelenia environmentálnej medicíny Ústavu ochrany zdravia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, nositeľ Ceny Johna P. Wyatta za významný prínos ku štúdiu a za šírenie poznatkov v oblasti environmentálneho zdravia poskytol rozsiahli rozhovor na témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých.
 
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/536256-tomas-trnovec-slovaci-su-rekorderi-v-jedoch-v-tele/ 
 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021