Študenti SZU sa budú učiť na anatomickom virtuálnom stole 

 


Anatomický virtuálny stôl Anatomage, ktorý bol 5.12. 2019 inštalovaný na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, sa stáva jednou z významných výučbových pomôcok pre študentov a pedagógov fakúlt SZU. Skvalitní získavanie vedomostí študentov nielen z oblasti anatómie, ale aj histológie a rádiológie.

 

Anatomický virtuálny stôl je nástroj pre lepšiu vizualizáciu a pochopenie tém z uvedených oblastí. Grafika je vytvorená na základe reálnych ľudských kadáverov, čo znamená, že videný obraz je totožný s tým, čo doteraz študenti mohli sledovať iba v priestoroch pitevne alebo s využitím anatomických modelov. Výhodou anatomického virtuálneho stola je jeho stálosť a nemennosť, čo sa  pri ľudských kadáveroch nedá zabezpečiť. To robí z tejto výučbovej pomôcky stabilný nástroj, ktorý poskytuje živý obraz ľudského tela s 3D zobrazením. Študenti tak lepšie a rýchlejšie pochopia anatomické štruktúry a ich vzájomné topografické súvislosti, nielen na úrovni „pitevného stola“, ale aj s presahom do ďalších zobrazovacích metód. Výhody výučby takouto metódou sa prejavia v lepšej pripravenosti študentov na klinické predmety.

 

Anatomický virtuálny stôl Anatomage bol zakúpený s finančnou podporou zriaďovateľa SZU – Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021