Poďakovanie za prevzatie záštity

Asociácia na ochranu práv pacientov SR a zástupcovia pacientských organizácií poďakovali rektorovi SZU prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. za prevzatie záštity nad ich odbornými konferenciami, ktorých súčasťou bolo aj oceňovanie "Môj lekár" a "Moja sestra".

 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021