Úspešná reprezentácia SZU v San Franciscu


 

V dňoch 2.-8.9.2019  sa MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, vedúca Katedry čeľustnej ortopédie  LF SZU zúčastnila Kongresu Americkej dentálnej asociácie a Svetovej federácie zubných lekárov v San Francisco (USA). Na tomto podujatí získala 1. cenu FDI ako najlepšia prednášajúca za rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021