Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na SZU.


 


18.9. 2019 bol na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave otvorený nový akademický rok. Na úvod slávnostného zhromaždenia akademickej obce privítala prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof. ministerku zdravotníctva SR doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR JUDr. Ing. Jozefa Ráža, prof. MUDr. Petra. Šimka, CSc., rektora SZU, členov vedenia univerzity, členov vedenia jednotlivých fakúlt, ako aj študentov univerzity.

 

 

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vyjadrila svoju podporu univerzite a študentom popriala úspechy pri plnení ich študijných povinností. Rektor SZU prof. MUDr. Peter. Šimko, CSc. vo svojom prejave vyzdvihol poslanie SZU pre spoločnosť. Definoval úlohy, ktoré stoja pred univerzitou. V závere svojho príhovoru otvoril nový akademický rok 2019/2020 na SZU a zároveň poprial všetkým členom akademickej obce – vedeckým pracovníkom, pedagógom, administratívnym pracovníkom a študentom, aby bol pre nich úspešný.

 

Príhovor rektora (tu)

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021