Transport Ψ Trends 2019
5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológiiV dňoch 3.-4. októbra 2019 sa bude konať v Bratislave 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii.


Tak ako predošlé ročníky sa konali pod záštitou rektorov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave aj nad týmto ročníkom prevzal záštitu pán rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.


Konferencie sa zúčastňujú okrem dopravných psychológov aj slovenskí a zahraniční odborníci z oblasti dopravy,  vedy a výskumu, zástupcovia ministerstiev vnútra a dopravy SR.


Konferencia má pozitívny ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Stala sa inšpirujúcim zdrojom konkrétnych výstupov smerujúcich k účinnému riešeniu problematiky v oblasti dopravy (zavedenie reflexných viest, reflexných prvkov...)


SZU v Bratislave ako jediná univerzita na Slovensku sa v tomto smere angažuje. Zodpovednou zložkou univerzity v tejto oblasti je certifikačné štúdium dopravnej psychológie na Ústave psychológie Lekárskej fakulty SZU so zameraním k  zvyšovaniu spoľahlivosti systému „človek – dopravný prostriedok – dopravné prostredie“.


5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii je miestom na výmenu informácii, o snahe zachytiť trendy dopravnej psychológie v Európe (odborníci z Nemecka, Rakúska, Španielska, Portugalska, Českej republiky a.i.) a zavedenie do praxe.


Napriek skutočnosti, že v roku 2013 Slovensko dostalo ocenenie za najdynamickejšie opatrenia v doprave, vrátane uplatňovania dopravnej psychológie, niektoré trendy sa spomalili, akoby spoločnosť nemala záujem chrániť tých najzraniteľnejších, ktorí sa v doprave pohybujú.


Práca dopravných psychológov sa pomaly presúva k témam cyklisti, kolobežkári, mladí vodiči, seniori. Ako naznačujú niektoré témy na konferencii, už to nebude iba o psychologickom vyšetrení zákonom určených skupín vodičov, ale aj  o činnosti, ktorá zasahuje do expertnej a znaleckej činnosti vodičov.

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.
Prezident konferencie a
prednosta Ústavu psychológie LF SZU© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021