Európska konferencia WONCA pod záštitou aj rektora SZU


 

 

V dňoch 26. – 29. 6. 2019 sa v Bratislave stretlo na 24. Európskej konferencii WONCA takmer 2 000 všeobecných praktických a rodinných lekárov z celého sveta, aby spolu diskutovali o aktuálnych problémoch všeobecného lekárstva.

Hlavnou témou jedinečného medicínskeho stretnutia bolo „Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny“. 

Nad stretnutím, v ktorého programe boli prednášky, interaktívne diskusie ale i návštevy ambulancií, prevzal záštitu aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Spolu s ním sa tejto milej úlohy zhostili aj ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, primátor mesta Bratislava Matúš Vallo, zástupkyňa WHO na Slovensku, MUDr. Darina Sedláková, MPH a prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

Viac informácií: http://www.woncaeurope2019.org/
 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021