Medzinárodná organizácia International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (Fakulta verejného zdravotníctva), ako spoluorganizátor, pripravuje v dňoch 9 - 11. 9. 2019 na pôde SZU 46. míting členov ICBDSR z 36 krajín sveta pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Peter Šimka, CSc a ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej.
 
Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete na stránke:
http://www.icbdsr.org/46th-icbdsr-annual-meeting

 

Program© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021