Významný úspech pre pracovníka SZU a celú univerzituVedúca Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU, MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH, sa zúčastnila v nemeckom Frankfurte na zasadnutí ERO/FDI (Európska regionálna organizácia zubných lekárov pri Svetovej organizácii zubných lekárov). Súčasťou zasadnutia bola aj voľba prezidenta-elect ERO, ktorým sa stala MUDr. Dianišková.
MUDr. Simona Dianišková PhD., MPH je aj členkou Prezídia Slovenskej komory zubných lekárov.

 


zľava - prezident Českej stomatologickej komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík, MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, členka Prezídia SKZL a vedúca KČO LF SZU, viceprezident SKZL MUDr. Matúš Ursínyvystúpenie MUDr. Dianiškovej na tému: Vzťahy medzi praktickými zubnými lekármi a univerzitamizľava prezident ČSK doc.MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, súčasný prezident ERO/FDI Michael Frank a generálny sekretár ERO/FDI Tanner Yücel

 


slovenská delegácia na zasadnutí snemu© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021