V stredu 22. augusta 2018 sa konalo na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pracovné stretnutie zástupcov univerzity s oficiálnou delegáciou Taškentského štátneho stomatologického inštitútu, ktorú z poverenia rektora tejto vedeckopedagogickej inštitúcie viedol profesor Bakhadir S. Azizov. SZU na stretnutí zastupovali prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc, prorektor SZU pre vedu, výskum a styk so zahraničím, doc. MUDr. Michal Straka, CSc., vedúci katedry zubného lekárstva, doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc., MDDr. Veronika Janíková, MUDr. Elena Rovná, MUDr. Simona Dianišková, PhD., vedúca katedry čeľustnej ortopédie a Mgr. Zuzana Vaneková (porgram ERASMUS). lekárstvo“ (MDDr.E.Rovná).

 

Počas stretnutia sa hovorilo o reálnych formách spolupráce medzi oboma akademickými inštitúciami a tiež aj o možnosti výmených pracovných pobytov akademických pracovníkov a študentov. Súčasťou programu stretnutia bola aj exkurzia hostí na pracoviskách SZU.

 

Výsledkom stretnutia je vytvorenie pracovnej verzie „Memoranda o budúcej spolupráci“ medzi oboma inštitúciami, ktorej oficiálny podpis sa očakáva koncom tohto kalendárneho roku.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021