Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU sa spolu so Záchrannou zdravotnou službou Bratislava zapojili do projektu Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave.Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU spoločne so Záchrannou zdravotnou službou Bratislava obohatili vzdelávací program projektu Detskej ekonomickej univerzity Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave prednáškami a následným workshopom z prvej pomoci. Lektormi boli PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD., Ing. Adam Antl (ZZS Bratislava) a Mgr. Kvetoslava Balážiová (ZZS Bratislava).  Tento rok sa projektu zúčastnilo 40 detí vo veku od 8 do 14 rokov. 

 

Poďakovanie za katedru patrí organizátorom podujatia menovite Ing. Petrovi Mášikovi, ktorí sa rozhodli obohatiť program o kurz prvej pomoci, medicínskemu riaditeľovi ZZS Bratislava MUDr. Miroslavovi Chabroňovi, za pomoc a materiálnu podporu, vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity a vedeniu Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií za pomoc a podporu pri našej účasti na danej aktivite.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021