Realizácia II. etapy Zubo-lekárskych pracovísk.Slovenská zdravotnícka univerzita v súlade s uznesením  Kolégia rektora č.4 zo dňa 24.4.,2018 začala s realizáciou  II..etapy Zubo-lekárskych pracovísk.

Prebudovaním pôvodných kancelárskych priestorov na moderné stomatologické pracoviská si bude vyžadovať veľa stavebných, technických a špeciálnych prác a inštalácií, ktoré musia byť zrealizované do10/2018.

 

Chceme informovať predovšetkým zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity aj takýmto spôsobom o postupe realizácie.

 

   
 

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021