Máme akademické majsterky Slovenska v atletikeV sobotu 16. júna 2018 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska v atletike. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave reprezentovali študenti študijného programu fyzioterapia Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v zložení: Jozef Buvala, Veronika Flosníková, Katarína Kuštárová, Simona Malatincová a Barbora Tomková.

Naša medailová bilancia bola veľmi úspešná, získali sme 2  zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové medaily, a v konkurencii vysokých škôl zameraných na šport  a telesnú výchovu sme sa nestratili.

Konkrétne umiestnenia jednotlivcov:

 • Veronika Flosníková
  • štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • skok do diaľky (2. miesto)
 • Katarína Kuštárová
  • štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • vrh guľou (2. miesto)
  • 100 m prekážky (3. miesto)
 • Simona Malatincová
  • štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • 400 m (2. miesto)
  • 200 m (3. miesto)
 • Barbora Tomková
  • 400 m (1. miesto)
  • štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • 100 m (2. miesto)
 • Jozef Buvala
  • 100 m (4. miesto)
  • 200 m (5. miesto)


Úspešná medailová bilancia bola ešte korunovaná rekordom Akademických majstrovstiev Slovenska,  ktorý utvorili naše dievčatá v štafete na 4 x 100 m.

Nášmu študentovi a študentkám  patrí  veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej fakulty a želáme im veľa ďalších športových a samozrejme aj študijných výsledkov.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021