Návšteva Jeho Excelencie Indickej republiky


 

Dňa 19. 6. 2018 prijal rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.,  Jeho Excelenciu Indickej republiky pána Harsh Kumar Jaina.


Veľvyslanec sa intenzívne zaujíma o dianie na Slovensku a o možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce. Prvým krokom k spolupráci je ponuka cvičenia jogy pre študentov a zamestnancov SZU na pôde univerzity. Jeho excelencia v sprievode prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., navštívila niektoré pracoviská a študijné priestory. Zaujal ho rozsah študijných zdravotníckych odborov s možnosťou štúdia v anglickom jazyku.

Vyjadril nádej na budúcu spoluprácu vo všetkých oblastiach.

 © Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021