Zahraničná návšteva na pôde SZU


 

Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., privítal na pôde univerzity Dr. Adnan Lahhama, MSc., RNDr., PhD. riaditeľa „Center for Radiation Science & Technology“, ktoré je súčasťou Al-Quds University.

Univerzita vznikla v roku 1984 a dnes má viac ako 13 tisíc študentov. Rektor SZU prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a riaditeľ centra Dr. Adnan Lahham, MSc., RNDr., PhD. hovorili spolu o možnostiach spolupráce a načrtli oblasti, kde zástupcovia jednej aj druhej akademickej inštitúcie dokážu vzájomne kooperovať a realizovať spoločné projekty. Obe strany potvrdili ochotu pokračovať v rozhovoroch o spolupráci a hľadaní priestoru na prípravu spoločných aktivít.© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.03.2021