KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Mgr. Anna Herianová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: Mgr. Anna Herianová, PhD. 

 Pracovníci:

  • PhDr. Valburga Mesárošová

Katedra  ošetrovateľskej starostlivosti v komunite zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačnom odbore:

  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

 


Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

  • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
  • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
  • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

  • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
  • špecializačné vzdelávacie aktivity
  • školiace miesta
  • tematické kurzy
  • semináre
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0