KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti
doc. MUDr. Milan Májek, CSc.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: doc. MUDr. Milan Májek, CSc. 

 Pracovníci:

 • PhDr. Zuzana Rybárová, PhD.

Katedra anestéziológie a intenzívnej starostlivosti zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačnom odbore:

 • anesteziológia a intenzívna starostlivosť

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy
 • semináre
   
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0