KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Katedra dentálnej hygieny
MUDr. Marek Šupler, MPH
Limbová 12
Bratislava
83107

 

        MUDr. Marek Šupler, MPH - vedúci katedry

          meno.priezvisko@szu.sk

 Pracovníci:

 

  • doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH
  • Mgr. Michaela Borodáčová

 


  •  
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021