KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 Pracovníci:

 • Mgr. Ľubica Kaiserová
 • Mgr. Beáta Nagyová
 • Mgr. Simona Pekarová

 

pediatrie zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

 

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy
 • semináre
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0