KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

vedúci subkatedry: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD - poverená vedením

 Pracovníci:

 • Mgr. Ľubica Kaiserová
 • Mgr. Beáta Nagyová
 • Mgr. Simona Pekarová

 

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti  v odboroch pediatrie zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

 

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

subkatedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy
 • semináre
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021