KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch chirurgie
PhDr. Magda Ozogányová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: PhDr. Magda Ozogányová, PhD. 

Pracovníci:

 • PhDr. Mária Kudlejová, PhD.

Katedra ošetrovateľstva v chirurgických odboroch zabezpečuje  vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Taktiež zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
 • inštrumentovanie v operačnej sále

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy
 • semináre

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0