KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci subkatedry: PhDr. Emília Miklovičová, PhD.  - poverená vedením

Pracovníci:
 • doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.
 • PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.
 • PhDr. Jana Debnárová

Subkatedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých zabezpečuje  vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

 

Činnosť subkatedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

subkatedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy 
 • semináre

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 26.11.2021