KONTAKTY  
+421 2 59370 450
 
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 
 
arrow

 
Oznamy FOaZOŠ  
 
 
Pripravované akcie FOaZOŠ  
 
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

vedúci katedry: PhDr. Emília Miklovičová, PhD. 

Pracovníci:
 • doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.
 • PhDr. Eva Schweighofer - Bednáriková, PhD.
 • PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.
 • PhDr. Andrea Uhláriková

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva zabezpečuje  vysokoškolské vzdelávanie sestier v dennej a externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo a zabezpečuje ďalšie vzdelávanie sestier v špecializačných odboroch:

 • ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

 

Činnosť katedry je zameraná na oblasť:

 • vzdelávaciu v rámci katedry, fakulty a univerzity
 • metodickú vo vzťahu k vzdelávaniu sestier a ošetrovateľskej praxi
 • vedecko-výskumnú

Katedra organizuje:

 • konzultácie vo všetkých formách vzdelávania
 • špecializačné a certifikačné vzdelávacie aktivity
 • školiace miesta
 • tematické kurzy 
 • semináre

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0